BETSAFE KASYNO

Betsafe to zdecydowanie 1-a z najbardziej znanych na ?wiecie platform do uprawiania hazardu przez Internet. Niezale?nie b?d? mowa tutaj o zak?adach bukmacherskich, czy kasynie – Betsafe to uznana firma, kt?r? znaj? tak?e osoby kompletnie niezwi?zane z hazardem.

Betsafe to platforma z bardzo d?ugim sta?em w dziedzinie – po raz pierwszy zosta?a uruchomiona ju? w 2006 roku kalendarzowego. Betsafe najlepiej znamy pewnie z rynku zak?ad?w sportowych, gdzie jest to jedna z najbardziej cenionych marek na ?wiecie, stawiana nieopodal takich gigant?w jak Unibet, Bet365, czy Ladbrokes.https://www.theodysseyonline.com/user/@happy_bacchus Kasyno Betsafe r?wnie? jest aczkolwiek godne uwagi i wielce plasuje si? w internetowych rankingach.

Po Betsafe znajdziemy w regule wszystko czego chcemy – naprawd? atrakcyjne promocje, ca?kowite mn?stwo r??nego rodzaju gier, unikatow? platform? do zak?ad?w sportowych, a tak?e spotykamy si? z profesjonalnym podej?ciem do klienta. Jest to marka, kt?r? zdecydowanie mo?emy poleci? ka?demu – za? szczeg?lnie pocz?tkuj?cym graczom, w charakterze ?e ci??ko o stron? internetow? lepiej skonstruowan? pod wzgl?dem merytorycznym. Bez problemu znajdziemy tutaj wszystkie informacje, kt?rych potrzebujemy.

Recenzja kasyna Betsafe

Betsafe to marka, jak? z pewno?ci? kojarzy jakikolwiek nas. Nawet osoby, kt?re nigdy nie by?y w ?aden spos?b zwi?zane z gr? w kasynie b?d? zak?adami bukmacherskimi powinny obecnie gdzie? kojarzy? charakterystyczne marka tej marki – czy to z reklam na koszulkach pi?karzy, czy rozmaitego rodzaju baner?w, kt?re wydob?dziemy na licznych stronach sieciowych.

Betsafe to bez w?tpienia mi?dzynarodowa platforma, kt?ra obs?uguje graczy z prawie stu r??nych pa?stw. Jak widzimy – nie zaakceptowa? skupia si? ona wi?c wy??cznie na rynku europejskim, ale obejmuje prawie ca?kowity ?wiat – jest to absolutny gigant hazardu internetowego. Betsafe zosta?o uruchomione na raz pierwsze w 2006 roku i stosunkowo szybko zacz??o podbija? serca graczy. Marka wyrobi?a swoj? renom? przede wszystkim na zak?adach bukmacherskich, aczkolwiek samo kasyno te? jest niezwykle znane i bardzo dobrze oceniane na wielu r??nych portalach – polskim i prosperuj?cymi za granic?.

Mi?dzynarodowe podej?cie kasyna Betsafe mo?emy ju? zauwa?y? po samych licencjach wymienionych na samym spodzie strony. Gracze ze Szwecji s? obs?ugiwani pod wybran? licencj?, gracze z Wielkiej Brytanii pod drug?, pozostali gracze Europejscy pod malta?sk? Malta Gaming Authority (MGA), natomiast gracze z Polski… czysto prawnie nawet nie potrafi? gra? w tym kasynie ze wzgl?du na ustaw? hazardow? spo?r?d 2017 roku. Aczkolwiek marka zdecydowanie stara si? na temat zatrzymanie Polskich graczy – dlatego w?a?nie adres URL podany powy?ej dla internaut?w z Polski znacz?co si? r??ni

Sk?d?e taki zabieg? Ju? t?umaczymy. Jak wiemy – wraz z wej?ciem nowej ustawy hazardowej w 2017 roku kalendarzowego dost?p do stron hazardowych (przynajmniej tych, kt?re nie zgodzi?y si? na kooperacj? z rz?dem) zosta? zablokowany dla graczy z Polski (oczywi?cie, zmieniaj?c IP w np. Wielk? Brytani? lub Holandi? bez problemu wejdziemy na wi?kszo?? stron). Tym samym te? bukmacher Betsafe, aby u?atwi? dost?p polskim graczom i nie zmusza? katalog?w do korzystania z VPN, przygotowa? dla nas oddzielny adres URL – spo?r?d dodatkow? liczb? na kra?cu.

Jak wi?c widzimy – kasyno i bukmacher Betsafe na pewno oldschoolowa si? o zatrzymanie rodzimych graczy na swojej systemie. Nie stara si? na temat nich jednak wystarczaj?co silnie, aby otrzyma? polsk? autoryzacj? na oferowanie us?ug hazardowych. Chocia? nie mo?emy r?wnie? firmy za to wini?, poniewa? wymagania jakie nale?y zaspokoi? ?eby j? otrzyma? b?d? do?? spore.

Ponadto warto tutaj odr??ni? ?wietn? szat? graficzn? platformy Betsafe oraz naprawd? przejrzyste rozk?ad wszystkich element?w. Dzi?ki wstecz, ?e ca?y interfejs kasyna jest naprawd? przejrzysty, zawodnicy, nawet ci pocz?tkuj?cy, nie b?d? mieli najmniejszych wraz z nawigacj? po platformie. Kr?tko m?wi?c – zar?wno z kasyna, jak i zak?ad?w bukmacherskich Betsafe korzysta si? faktycznie przyjemnie.

Dzi?ki dodatek witryna internetowa Betsafe wydaje si? w pe?ni zoptymalizowana poni?ej urz?dzenia mobilne – jeste?my wstanie tutaj pogra? na naszych smartfonach i tabletach w co tylko chcemy. Jak i r?wnie? to r?wnie komfortowo, jak z poziomu naszych ustrojstw stacjonarnych. Ponadto strona wczytuje si? r?wnie dobrze w ka?dym z system?w operacyjnych – iOS, Android i Windows.

Dosy? ju? jednak o sprawach technicznych. Przejd?my do przyjemniejszych rzeczy – np. w co tutaj faktycznie mo?emy zagra?? Ju? m?wimy.

W kasynie Betsafe mo?emy zagra? w video sloty, ruletk?, gry jackpot, gry sto?owe, gry tradycyjne, blackjacka, wideo pokera jak i r?wnie? gry na ?ywo. Kasyno nie podaje jednak liczby dostawc?w oprogramowania i tym samym nie pozwala posortowa? gier w zale?no?ci od dostawcy. Wiemy jednak, ?e jest pierwotnego przynajmniej 20 i s? to na przyk?ad: Barcrest, Big Time Gaming, Blueprint, Elk Studios, Red Tiger, Microgaming, NetEnt, NextGen Gaming, Evolution Gaming, Yggdrasil, Play’N Go, Quickspin, Playtech.

Ponadto, nawet gdy zak?ady bukmacherskie nie s? naszym nadrz?dnym przedmiotem zainteresowania, zdecydowanie powinno si? jest zaznajomi? si? spo?r?d platform? do zak?ad?w sportowych Betsafe. Jest to pewien z najlepszych bukmacher?w na ?wiecie z solidnymi kursami i naprawd? ogromn? kolekcj? sport?w. Mo?emy tutaj obstawi? mi?dzy innymi takie sporty jak: pi?ka no?na, tenis, hokej na lodzie, pi?ka koszykowa, bilard, kolarstwo, krykiet, a nawet Pesapallo (kompletnie now? dla wi?kszo?ci os?b dyscyplin?).

Jak zobaczymy – mo?liwo?ci je?li idzie o zak?ady bukmacherskie przy Betsafe s? naprawd? ogromne. Mo?emy tutaj obstawi? w istocie ka?d? dyscyplin?, jak? istnieje. Naturalnie, najwi?ksz? ilo?ci? wydarze? wyr??nia si? pi?ka no?na – na czas notowania recenzji do obstawienia wydaje si? by? prawie 12 000 zdarze?!

Ponadto wskazane jest tutaj wspomnie? o doskona?ej platformie do zak?ad?w sportowych na ?ywo. Dzia?a ona naprawd? szybko i fachowo, wszystkie elementy s? naprawd? przejrzyste i ilo?? wydarze? oraz dyscyplin r?wnie? jest naprawd? spora.

Co jeszcze sprawia, i? platforma Betsafe jest faktycznie dobra? Naprawd? rozbudowana poda? promocyjna! Poni?ej zamieszczamy ewidencj? wszystkich promocji z jakich mo?emy skorzysta?.

Promocje sportowe:

Witaj w Betsafe – czyli bonus powitalny r?wny 100% kwoty depozytu a? do 200 z?. Wybierz sw?j turniej – co tydzie? we? udzia? w nowatorskim turnieju. Sportowy tydzie? – co tydzie? zak?ad live bezpiecznie do 20 z?otych oraz 5 darmowych spin?w na slot Twin Spin. Nieregularne promocje z sposobno?ci jakiego? wydarzenia, np. dzi?ki czas pisania recenzji wydaje si? to zak?ad bez ryzyka r?wny 20 z? na walk? G?owacki kontra Briedis. Zni?ki kasynowe:

Bonus powitalny – trzy bonusy od depozytu do razem nawet 4000 z? + darmowe spiny. Magiczne combo – graj o frakcja puli r?wnej 100 000 z?. Zafunduj sobie bezp?atne spiny – codziennie nawet 25 darmowych spin?w s?u??ce do 9 topowych gier przy kasynie Betsafe. Zanim jednak rozpoczniemy gr?, warto jest zaznajomi? si? z obowi?zuj?cymi na platformie Betsafe zasadami.

Pierwsz? rzecz? o kt?rej musimy tutaj nie zapomina? jest zasada m?wi?ca na temat nieaktywno?ci. Konto za nieaktywne uznaje si?, gdy nie zaakceptowa? logujemy si? do faceta przez okres 12 miesi?cy lub d?u?ej. Betsafe, w przeciwie?stwie do niekt?rych kasyn, nie usuwa jednak nieaktywnych kont. Chocia? nalicza stosown? op?at? administracyjn? za ka?dy miesi?c nieaktywno?ci, licz?c od 13 miesi?ca nieaktywno?ci. Taka op?ata jest r?wna 5 EUR.

Drugim istotnym wzgl?dem jest kwestia weryfikacji identyczno?ci. Aby m?c gra? w platformie Betsafe i dowolnie wp?aca? oraz wyp?aca? nak?ady b?dziemy musieli pomy?lnie uko?czy? weryfikacj? to?samo?ci. Nie wydaje si? by? to w ?aden spos?b skomplikowany przebieg i wystarczy, ?e istniejemy w stanie przes?a? skan swojego dokumentu to?samo?ci (paszport, dow?d osobisty, prawo jazdy) a tak?e potwierdzi? nasz link zamieszkania – wystarczy s?u??ce do tego np. wyci?g wraz z banku.

Tym samym warto tutaj przypomnie? uniwersaln? dla faktycznie wszelkich kasyn i zak?ad?w bukmacherskich regu?? – mo?emy mie? tylko jedno konto na jedn? to?samo?? / 1 adres IP / 1 gospodarstwo domowe. Nie powinni?my bada? zak?ada? wi?cej ni? jednego konta, poniewa? ryzykujemy utrat? obu. Poza tym z uwagi na wym?g weryfikacji i naprawd? nie jeste?my w b?dzie nic zrobi? z wy?sz? ilo?ci? kont je?eli nie zaakceptowa? zostan? one zweryfikowane.

Na koniec wskazane jest tutaj tak?e wspomnie? na temat obs?udze klienta Betsafe, kt?ra jest naprawd? profesjonalna. Kontakt spo?r?d pracownikami Betsafe to czysta przyjemno?? i mo?emy okaza? si? pewni, ?e szybko rozwi??? oni nasz problem b?d? nakieruj? na odpowiedni? koncepcj?.

Obs?uga konsumenta Betsafe jest oczywi?cie osi?galna w j?zyku polskim – aczkolwiek nale?y zauwa?y?, ?e z polskim supportem jeste?my wstanie nawi?za? kontakt wy??cznie w godzinach od 11: 00 do 18: 00.

Bonus powitalny w kasynie Betsafe

Bonus powitalny w Betsafe to co?, spo?r?d czym koniecznie musimy si? zapozna?. W Betsafe odr??niamy jednak dwie oferty powitalne – jedn? skierowan? a? do graczy kasyna, a drug? skierowan? do graczy warsztat?w bukmacherskich.

Oba te bonusy s? bonusami od depozytu, kt?rych warto?? jest zale?na od kwoty naszego depozytu. Na wz?r, je?eli w przypadku bonusu r?wnego 100% kwoty depozytu wp?acimy 200 z? – otrzymamy drugie tyle (200 z?) na gr?. Je?eli jednak przyk?adowy bonus by?by r?wny 50% kwoty depozytu, przy wp?acie 200 z? otrzymaliby?my zaledwie 100 z? w postaci ?rodk?w bonusowych.

Wszystkie bonusy od depozytu dzia?aj? na tej samej zasadzie. Powinni?my jednak pami?ta?, ?e wielu z tych bonus?w b?dzie tak?e ograniczony do danej sumy. Na przyk?ad bonus sportowy jest ograniczony do 200 z? – oznacza to, ?e bez wzgl?du na to ile wp?acimy, czy b?dzie to 300, 500, czy 1000 z? – w zakresie ?rodk?w bonusowych i tak otrzymamy w najwy?szym stopniu 200 z?.

Proste, prawda? Na koniec powinni?my ju? tylko pami?ta? na temat warunkach obrotu. Obr?t to nic innego jak suma razy jak? musimy zagra? za sum? otrzymanego bonusu b?d? sum? bonusu + kwalifikuj?cego depozytu, aby m?c wyp?aci? ?rodki bonusowe. Przejd?my ju? jednak do opisywania poszczeg?lnych promocji.

Bonus na zak?ady bukmacherskie

Bonus powitalny na zak?ady bukmacherskie jest r?wny stu procentowe kwoty depozytu do 200 z?. Jest to bardzo prosta promocja – wp?acamy, dostajemy drugie tyle jak i r?wnie? obstawiamy. Musimy jednak wspomina? o kilku istotnych elementach.

Przede ka?demu zanim b?dziemy mieli mo?liwo?? wyp?aci? nasze ?rodki z kasyna, pozostaniemy musieli spe?ni? wymagania ruchu bonusem, kt?re s? r?wne 8 razy kwota bonusu.

Drugim wa?nym czynnikiem jest to, i? do obrotu licz? si? tylko zdarzenia o kursie minimum 1. 50. Na spe?nienie warunk?w obrotu dysponujemy 30 dni, licz?c od chwili jego otrzymania. Je?eli zadecydujemy si? anulowa? bonus, stracimy zar?wno ca?y bonus, jak i r?wnie? wszystkie wygrane pochodz?ce spo?r?d zak?ad?w postawionych za ?rodki bonusowe.

Bonus na kasyno

Bonus kasynowy w Betsafe jest trzycz??ciowy. Co to oznacza? Oznacza to, ?e mo?emy tutaj skorzysta? nie zaakceptowa? tylko z jednego, za? a? z trzech r??nych bonus?w.

G??wna cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% kwoty depozytu do 1000 z?otych + 10 du?ych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Druga cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 50% kwoty depozytu do 1000 z? + 25 bezp?atnych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Trzecia i ostatnia cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% kwoty depozytu do nawet 2000 z? + 25 bezp?atnych spin?w na slot Gonzo’s Quest.

Jak widzimy, jest to 1-a z tych promocji, kt?ra nie traci na atrakcyjno?ci, a wraz zyskuje, bo to w?a?nie ten trzecia cz??? bonus jest najwi?kszy jak i r?wnie? potencjalnie najbardziej lukratywny. To bez w?tpienia jedna wraz z lepszych ofert powitalnych wraz z jakimi mo?emy si? spotyka? w bran?y.

Zanim jednak do niej przyst?pimy musimy wpierw zapozna? si? z kilkoma kluczowymi zasadami.

Oferta powitalna jest skierowana wy??cznie s?u??ce do nowych u?ytkownik?w i gubi wa?no?? 30 dni na rejestracji – mamy dlatego tylko miesi?c, aby skorzysta? z promocji. Minimalna suma depozytu kwalifikuj?ca nas do wzi?cia udzia?u w ofert to 15 z?. Depozyty z?o?one z wykorzystaniem portfeli Skrill i Neteller nie kwalifikuj? si? do promocji. Nie zaakceptowa? mo?emy sobie wybra? z kt?rej z cz??ci propozycje powitalnej chcieliby?my skorzysta?. Odblokowuj? si? ono kolejno – pierwszy bonus odblokowuje inny, a drugi odblokowuje trzeci. Zanim b?dziemy mogli wyp?aci? swoje ?rodki bonusowe i pochodz?ce z nich wygrane musimy wpierw spe?ni? ??dania obrotu, kt?re s? r?wne 40 razy kwota bonusu.

Na realizacja obrotu mamy 30 dni, licz?c od momentu swoim otrzymania. Warto tutaj tak?e zauwa?y?, ?e nie wszystkie gry licz? si? a? do obrotu tak samo. Jest w tym miejscu ca?kiem du?a rozbie?no?? po zale?no?ci od tego, jaki rodzaj gry wybrali?my.

Video sloty i automaty licz? si? w 100%. Rozrywki na ?ywo licz? si? w 20%. Ruletka liczy si? w 10% (wyj?tkiem wydaje si? by? ruletka na ?ywo, Red Dog, Caribbean Stud jak i r?wnie? kilka wi?cej gier). Blackjack liczy si? w 5% (wyj?tkiem jest blackjack dzi?ki ?ywo, Pontoon, Baccarat i kilka wi?cej gier). Co innymi s?owy, ?e dana rozrywka liczy si? do wymaga? ruchu tylko w 20% czy 5%? Na przyk?ad – stawiaj?c 5 z? w sloty, do obrotu wliczone zostanie pe?ne 5 z? (100% postawionej kwoty). O ile jednak postawimy np. na ruletk?, przy zak?adzie r?wnym 5 z? wliczy nam si? zaledwie 50 gr (10% postawionej kwoty).

Przed skorzystaniem spo?r?d kt?rejkolwiek z promocji powitalnych nale?y zapozna? si? z regulaminem. Znajdziemy tam bardziej specjalne informacje odno?nie promocji, pomi?dzy innymi to, jakie rozrywki zosta?y wy??czone z promocji i w jakim poziomie.