Xefe/a da Sección de Admisión-Sistemas de Información e Xestión do Coñecemento

Xefe/a de Grupo de Recursos Económicos-Contabilidade do Hospital Virxe da Xunqueira