Xefe/a da Sección de Admisión-Transporte Sanitario Non Urxente/Coordinación Administrativa do Hospital de Oza/Xestión da Hospitalización Sociosanitaria/Coordinación cos Postos Administrativos de Atención Primaria