Prevención de Riscos Laborais na EOXI A Coruña

A Unidade de Prevención de Riscos Laborais (UPRL) da EOXI de A Coruña ten como obxectivo promover a mellora das condicións de traballo relacionadas cos riscos derivados do mesmo, de tódolos traballadores/as que desenvolven a súa labor profesional dentro do seu ámbito de competencia.

Composición UPRL

  • Área técnica: conta con 3 técnicos especialistas nas materias de Seguridade do traballo, Hixiene Industrial e Ergonomía e psicosocioloxía aplicada.

  • Área de medicina de traballo: conta con 1 médico e 1 enfermeiro.

  • A UPRL conta ademáis con un psicólogo.

Onde estamos?

UPRL
Hotel de Pacientes do HUAC
Xubias de Arriba 84
15006 A Coruña

Oficina técnica: 3ª planta
Medicina do traballo: 5ª planta
Psicólogo: 6ª planta (habitación 615)

Atención ao público de 08:00 – 15:00

Ademais podes contactar connosco

Na Secretaría da UPRL (5ª planta)

  • 981178298 ou ext. 295551

No seguinte enderezo de correo.

  • salud.laboral.secretaria.chuac@sergas.es

Prevención de riscos laborais