(23/07/2014) Resolución da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, pola que se lle da publicidade ao baremo definitivo.

(10/07/2014) Resolución da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, pola que se se da publicidade ao baremo provisional.

(27/06/2014) Resolución da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, pola que se declaran con carácter definitivo, os/as aspirantes admitidos/as e excluídos/as.

(17/06/2014) Resolución da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, pola que se declaran con carácter provisional, os/as aspirantes admitidos/as e excluídos/as.

(29/05/2014) Resolución da Xerencia de Xestión Integrada, pola que se convoca procedemento de mobilidade interna provisional de prazas vacantes en atención primaria da área sanitaria da Coruña