(06/04/2015) Resolución da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, pola que se da publicidade ao baremo definitivo

(27/03/2015) Resolución da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, pola que se da publicidade ao baremo provisional

(23/02/2015) Resolución da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, pola que se convoca procedemento de mobilidade interna provisional de prazas vacantes en atención primaria da área da Coruña