(19/06/2015) Convocatoria dunha praza de auxiliar administrativo para a unidade de xestión de chamamentos (Dirección de Recursos Humanos).