(31/03/2016) Resolución da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, pola que se convoca procedemento de mobilidade interna voluntaria no Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

 

PERSONAL DE XESTIÓN E SERVIZOS

 • Provisional de admitidos/as e excluídos/as

Resolución / Lista

 • Definitiva de admitidos/as e excluídos/as e baremo provisional

Grupo Auxiliar da función administrativa
Resolución / Lista / Baremo

Resto de categorías de xestión e servizos
Resolución / Lista / Baremo

 • Baremo definitivo e convocatoria acto elección de prazas

Resolución / Baremo

 • Resultado do acto de elección de prazas

Grupo Administrativo da función administrativa

Grupo Auxiliar da función administrativa

Agrupacións profesionais (lavandeiro/a, limpador/a e pasador/a de ferro)

Cociñeiro/a

Pinche

Celador/a

 • Adxudicación definitiva de prazas

Resolución / Anexo I

PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

 • Provisional de admitidos/as e excluídos/as

Resolución / Lista

 • Definitiva de admitidos/as e excluídos/as e baremo provisional

Resolución / Lista / Baremo

 • Baremo definitivo e convocatoria acto elección de prazas

Resolución / Baremo

 • Resultado do acto de elección de prazas

Enfermeiro/a especialista en obstetricia-xinecoloxía.

Fisioterapeuta

Logopeda

Enfermeiro/a ata o número 120

Enfermeiro/a do 121 ao final

 • Adxudicación definitiva de prazas

Resolución / Anexo I

PERSONAL SANITARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

 • Provisional de admitidos/as e excluídos/as

Resolución / Lista

 • Definitiva de admitidos/as e excluídos/as e baremo provisional

Resolución / Lista / Baremo

 • Baremo definitivo e convocatoria acto elección de prazas

Resolución / Baremo

 • Resultado do acto de elección de prazas

T.C.A.E.

T.E.L.

T.E.R.

 • Adxudicación definitiva de prazas

Resolución / Anexo I