(21/12/2018) Convocatoria interna de varios postos de DUE na Área de Cardioloxía.

(13/11/2018) Convocatoria interna dunha praza de DUE en Consultas Externas de Electroencefalografía TH.

(12/11/2018) Convocatoria interna dunha praza de DUE no servizo de Diálise HUAC.

(31/10/2018) Convocatoria interna dunha praza de TCAE en HDD Psiquiatría.

(16/10/2018) Convocatoria interna diversas prazas de DUE.

Área Respiratorio HUAC

HDD Oncopediatría

(8/10/2018) Convocatoria interna de diversas prazas de persoal sanitario non facultativo.

DUE

Cardioloxía HUAC

Laboratorio Hematoloxía TH

Quirófano HUAC

Quirófano TH

Radioloxía HUAC

Reanimación HUAC

UCI HUAC

TCAE

Cardioloxía HUAC

Quirófano HUAC

Reanimación HUAC

UCI HUAC

TEL

Laboratorio Área TH

Laboratorio Hematoloxía

Laboratorio Microbioloxía

TAF

Farmacia HUAC

(7/02/2018) Convocatoria interna dunha praza de TEL no Laboratorio de Hormonas – RIA.

(7/02/2018) Convocatoria interna dunha praza de DUE no quirófano de cirurxía cardíaca infantil/adulto.

(26/1/2018) Convocatoria interna de varias prazas de TEL.

Laboratorio de atención continuada

Laboratorio de inmunoloxía

Laboratorio de microbioloxía

Laboratorio de xenética

(17/11/2017) Convocatoria interna dunha praza de DUE no servizo de cirurxía cardíaca infantil/adulto.

(19/10/2017) Convocatoria interna dunha praza de TCAE de información da unidade de urxencias do CHUAC.

(16/10/2017) Convocatoria interna dunha praza de DUE en Hemodinámica do servizo de cardioloxía do HUAC.

(29/09/2017) Convocatoria interna dunha praza de DUE en Hemodinámica/Electrofisioloxía no servizo de cardioloxía do CHUAC.

(26/05/2017) Convocatoria interna dunha praza de DUE no equipo de Trasplante Renal do HUAC.

(26/05/2017) Convocatoria interna dunha praza de TCAE no equipo de Trasplante Hepático do HUAC.

(13/02/2017) Convocatoria extraordinaria dunha praza de DUE para a unidade de Criobioloxía do Hospital Teresa Herrera.