• Diversas especialidades de Facultativo/a Especialista de Área:

    Alergoloxía, Análises clínicas, Anatomía patolóxica, Anestesioloxía e reanimación, Anxioloxía e cirurxía vascular, Aparello dixestivo, Cardioloxía, Cirurxía cardiovascular, Cirurxía ortopédica e traumatoloxía, Cirurxía torácica, Cirurxía xeral e do aparello dixestivo, Dermatoloxía médico cirúrxica e venereoloxía, Endocrinoloxía e nutrición, Farmacia hospitalaria, Hematoloxía e hemoterapia, Medicina física e rehabilitación, Medicina intensiva, Medicina interna, Medicina nuclear, Medicina preventiva e saúde pública, Medicina do traballo, Microbioloxía e parasitoloxía, Nefroloxía, Neurocirurxía, Neurofisioloxía clínica, Neuroloxía, Obstetricia e xinecoloxía, Oftalmoloxía, Oncoloxía médica, Otorrinolaringoloxía, Pediatría e as súas áreas específicas, Pneumoloxía, Psicoloxía clínica, Psiquiatría, Radiodiagnóstico, Radiofísica hospitalaria, Reumatoloxía, Uroloxía , Xeriatría.