No enlace anterior podes ver as áreas especiais para as cales se oferta formación coas características de cada unha delas (duración, quenda, datas), lembra que para poder participar debes estar inscrito na formación de ditas áreas na lista de selección temporal vixente neste momento. Para anotarte nesta quenda formativa debes cubrir o formulario de inscrición que se remitirá  próximamente  ao correo electrónico das persoas que figuran como aspirantes ás accións formativas ofertadas.