• Tribunais de persoal Facultativo Especialista de Área nas seguintes especialidades:

  • Medicina Física e Rehabilitación
  • Otorrinolaringoloxía
  • Anatomía Patolóxica
  • Aparello Dixestivo
  • Cirurxía Cardiovascular
  • Medicina Preventiva e Saúde Pública
  • Radiodiagnóstico
  • Radiofísica Hospitalaria
 • Tribunais de persoal Técnico/a Superior

  • Anatomía patolóxica e citoloxía
  • Hixiene bucodental
  • Laboratorio de diagnóstico clínico