• MODELO DE SOLICITUDE

    As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Complexo Hospitalario no prazo de 7 días naturais dende o seguinte á data de publicación da convocatoria.