• Resolución

  As especialidades son as que se mencionan no cadro seguinte:

  • Análises Clínicas
  • Nefroloxía
  • Anatomía Patolóxica
  • Neurocirurxía
  • Aparello Dixestivo
  • Oftalmoloxía
  • Cirurxía Plástica, Estética e Reparadora
  • Pneumoloxía
  • Dermatoloxía Médico-Cirúrxica e Venereoloxía
  • Reumatoloxía
  • Medicina Preventiva e Saúde Pública