• Resolución

  As especialidades incluídas nesta resolución son as seguintes:

 • Análises Clínicas
 • Cirurxía Plástica, Estética e Reparadora
 • Nefroloxía
 • Reumatoloxía
 • Anatomía Patolóxica
 • Dermatoloxía Médico – Cirúrxica e Venereoloxía
 • Neurocirurxía
 • Aparello Dixestivo
 • Medicina Preventiva e Saúde Pública
 • Pneumoloxía