DIVERSAS CATEGORÍAS DE PERSOAL SANITARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIVERSAS ESPECIALIDADES DE  FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA

MÉDICO/A DE ADMISIÓN E DOCUMENTACIÓN CLÍNICA

MÉDICO/A DE URXENCIAS HOSPITALARIAS E MÉDICO/A ASISTENCIAL DO 061