• Resolución

     

    Ábrese un prazo de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao desta publicación para que os aspirantes seleccionen telemáticamente (FIDES/expediente-e) os destinos ofertados por orde de prelación.