• Resolución

    As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Complexo Hospitalario no plazo de 7 días naturais a contar dende o día seguinte á data de publicación da convocatoria.