MODELO SOLICITUDE (Preme neste link)

         As solicitudes presentanse no Rexistro Xeral do Complexo Hospitalario, no prazo de 7 días naturais a contar dende o día seguinte á data de publicación da convocatoria.