CONVOCADO O PROCEDEMENTO DE ACCESO AOS GRAOS I A IV DA CARREIRA PROFESIONAL CORRESPONDENTE Á CONVOCATORIA DO ANO 2020

O prazo para a presentación das solicitudes iniciarase o día 1 de decembro de 2020 e finalizará o 4 de xaneiro de 2021 (incluído). A solicitude debe presentarse e rexistrarse a través de FIDES