(12/11/2013) Resolución da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, pola que se declaran, con carácter definitivo, as prazas adxudicadas no proceso de mobilidade interna no ámbito do CHUAC

(24/07/2013) Publicada a listaxe definitiva de baremación do concurso de mobilidade interna do CHUAC e nova listaxe de vacantes de persoal sanitario

(09/05/2013) Hoxe día 09 de maio de 2013, procédese a dar publicidade ás listaxes de baremación provisional no proceso de mobilidade interna, nas categorías de persoal sanitario e persoal de xestión e servizos.

(14/03/2013) Hoxe día 14 de marzo de 2013, procédese a dar publicidade ás listaxes definitivas de admitidos e excluídos no proceso de mobilidade interna, nas categorías de persoal sanitario e persoal de xestión e servizos.

(22/02/2013) Hoxe día 22 de febreiro de 2013, procédese a dar publicidade ás listaxes provisionais de admitidos e excluídos no proceso de mobilidade interna, nas categorías de persoal sanitario e persoal de xestión e servizos. ábrese un prazo de 5 días hábiles para presentar a documentación

(15/10/2012) Ampliación do prazo para a presentación de solicitudes no concurso de traslado interno

(13/07/2012) Publicada a listaxe de prazas vacantes de xestión e servizos e a de prazas vacantes do persoal sanitario non facultativo

(13/07/2012) Bases da convocatoria correspondente ao ano 2012 do proceso de mobilidade interna do persoal estatutario fixo das categorias de persoal sanitario diplomado, sanitario de formación profesional e de xestión e servizos do CHUAC