(27/05/2016) Resolución da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, pola que se convoca procedemento de mobilidade interna voluntaria no Hospital Virxe da Xunqueira

Resolución / Lista

  • Resolución definitiva de admitidos/as e excluídos/as e baremo provisional

Resolución / Lista / Baremo

  • Baremo definitivo e convocatoria acto elección de prazas

Resolución / Baremo