(29/12/2017) Segunda xeración de listas do procedemento de mobilidade voluntaria provisional no ámbito da Estructura Organizativa de Xestión Integrada da Coruña

 

Adxudicacións abril 2017:

(13/02/2017) Resolución da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, pola que se convoca procedemento de mobilidade voluntaria provisional no ámbito da Estructura Organizativa de Xestión Integrada da Coruña

Resolución / Anexo I Lista provisional de admitidos con baremación / Anexo II Lista provisional de excluídos / Listaxe con número de orde por centro solicitado

  • Resolución definitiva de admitidos/as e excluídos/as e baremación definitiva

Resolución / Anexo I Lista definitiva de admitidos con baremación / Anexo II Lista definitiva de excluídos / Listaxe con número de orde por centro solicitado

 

Resultado da primeira adxudicación provisional de prazas:

 

Resultado da segunda adxudicación provisional de prazas (abril 2017):

Adxudicacións abril 2017:

 

Resultado da terceira adxudicación provisional de prazas (setembro 2017):

Adxudicacións setembro 2017: