1. Anestesioloxía e Reanimación
  1. Cirurxía Cardiovascular
  1. Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía
  1. Cirurxía Torácica
  1. Farmacia Hospitalaria
  1. Medicina Interna
  1. Medicina Preventiva e Saúde Pública
  1. Obstetricia e Xinecoloxía
  1. Otorrinolaringoloxía
  1. Pediatría e as súas áreas específicas
  1. Pneumoloxía