• Convocatoria

    Modelo de solicitude

    O prazo de presentación de solicitudes é de 7 días naturais a contar dende o día seguinte á data de publicación da convocatoria nos taboleiros e na páxina do Espazo do Profesional