• Convocatoria

    Modelo de solicitude

    O prazo de presentación de solicitudes é de 7 días naturais a contar dende o seguinte ao da publicación da convocatoria nos taboleiros da unidade e na páxina do Espazo do Profesional.