Enfermeiro/a especialista en enfermaría do traballo, enfermeiro/a especialista en enfermaría de saúde mental, enfermeiro/a especialista en enfermaría obstétrico-xinecolóxica, médico/a de familia, pediatra de atención primaria e persoal de servizos xerais