window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-54436061-1');

Puntuacións provisionais obtidas polos/as aspirantes na convocatoria de vinculación temporal de diversas prazas da categoría de facultativo especialista de área para os servizos sanitarios de atención especializada: Aparello Dixestivo, Cardioloxía, Dermatoloxía Médico-Cirúrxica e Venereoloxía, Nefroloxía e Oftalmoloxía

Resolución

Puntuacións provisionais obtidas polos/as aspirantes na convocatoria de vinculación temporal de diversas prazas da categoría de facultativo especialista de área para os servizos sanitarios de atención especializada: Aparello Dixestivo, Cardioloxía, Dermatoloxía Médico-Cirúrxica e Venereoloxía, Nefroloxía e Oftalmoloxía2021-03-31T10:12:45+02:00

Convocatoria do procedemento de mobilidade interna voluntaria do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña para persoal estatutario fixo das categorías de persoal sanitario diplomado, sanitario de formación profesional e persoal de xestión e servizos

Anuncio convocatoria BASES MOBILIDADE INTERNA VOLUNTARIA

Convocatoria do procedemento de mobilidade interna voluntaria do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña para persoal estatutario fixo das categorías de persoal sanitario diplomado, sanitario de formación profesional e persoal de xestión e servizos2021-03-24T09:46:32+01:00

Lista provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as, exentos/as e non exentos/as do exercicio da lingua galega e nomeamento dos tribunais cualificadores do concurso-oposición para o ingreso en diversas categorías de persoal estatutario

Médico/a de admisión e documentación clínica Médico de urxencias hospitalarias e médico/a asistencial do 061 Diversas especialidades de facultativo/a especialista de área Diversas categorías de persoal sanitario de formación profesional

Lista provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as, exentos/as e non exentos/as do exercicio da lingua galega e nomeamento dos tribunais cualificadores do concurso-oposición para o ingreso en diversas categorías de persoal estatutario2021-03-22T10:56:29+01:00
Go to Top