window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-54436061-1');

Resolución da convocatoria de vinculación temporal para a cobertura de diversas prazas da categoría de facultativo especialista de área, nas especialidades de Cirurxía Oral e Maxilofacial e Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía

Resolución

Resolución da convocatoria de vinculación temporal para a cobertura de diversas prazas da categoría de facultativo especialista de área, nas especialidades de Cirurxía Oral e Maxilofacial e Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía2021-07-27T12:22:59+02:00

Resolución da convocatoria de vinculación temporal para a cobertura de diversas prazas da categoría de facultativo especialista de área

Resolución As especialidades incluídas nesta resolución son as seguintes: Análises Clínicas Cirurxía Plástica, Estética e Reparadora Nefroloxía Reumatoloxía Anatomía Patolóxica Dermatoloxía Médico - Cirúrxica e Venereoloxía Neurocirurxía Aparello Dixestivo Medicina Preventiva e Saúde Pública Pneumoloxía

Resolución da convocatoria de vinculación temporal para a cobertura de diversas prazas da categoría de facultativo especialista de área2021-07-27T12:15:36+02:00

Puntuacións provisionais obtidas polos/as aspirantes na convocatoria de vinculación temporal de diversas prazas da categoría de facultativo especialista de área en diversas especialidades

Resolución As especialidades son as que se mencionan no cadro seguinte: Análises Clínicas Nefroloxía Anatomía Patolóxica Neurocirurxía Aparello Dixestivo Oftalmoloxía Cirurxía Plástica, Estética e Reparadora Pneumoloxía Dermatoloxía Médico-Cirúrxica e Venereoloxía Reumatoloxía Medicina Preventiva e Saúde Pública

Puntuacións provisionais obtidas polos/as aspirantes na convocatoria de vinculación temporal de diversas prazas da categoría de facultativo especialista de área en diversas especialidades2021-07-19T11:15:15+02:00
Go to Top