window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-WJ04NN5YGT');

Resolución da convocatoria de vinculación temporal para a cobertura de prazas da categoría de facultativo especialista de área de diversas especialidades para os servizos sanitarios de atención especializada

Resolución Seguintes especialidades: Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo Medicina Física e Rehabilitación

Resolución da convocatoria de vinculación temporal para a cobertura de prazas da categoría de facultativo especialista de área de diversas especialidades para os servizos sanitarios de atención especializada2019-10-18T09:54:13+02:00

Resolución da convocatoria de vinculación temporal para a cobertura de prazas da categoría de facultativo especialista de área de diversas especialidades para os servizos sanitarios de atención especializada

Resolucion As especialidades son as seguintes: Aparello Dixestivo Oftalmoloxía Pneumoloxía Psiquitría

Resolución da convocatoria de vinculación temporal para a cobertura de prazas da categoría de facultativo especialista de área de diversas especialidades para os servizos sanitarios de atención especializada2019-09-30T15:00:15+02:00

Resolución da convocatoria de vinculación temporal para a cobertura de prazas da categoría de facultativo especialista de área de diversas especialidades para os servizos sanitarios de atención especializada

Cirurxía Cardiovascular, Cirurxía Oral e Maxilofacial, Cirurxía Pediátrica, Dermatoloxía Médico-Cirúrxica e Venereoloxía, Endocrinoloxía e Nutrición, Hematoloxía e Hemoterapia, Obstetricia e Xinecoloxía e Radiodiagnóstico Resolución

Resolución da convocatoria de vinculación temporal para a cobertura de prazas da categoría de facultativo especialista de área de diversas especialidades para os servizos sanitarios de atención especializada2019-09-23T09:55:29+02:00

Convocatoria de vinculación temporal de diversas prazas da categoría de facultativo especialista de área: puntuacións provisionais

 Cirurxía Cardiovascular, Cirurxía Xeral e Aparello Dixestivo, Cirurxía Oral e Maxilofacial, Cirurxía Pediátrica, Dermatoloxía Médico-Cirúrxica e Venereoloxía, Endocrinoloxía e Nutrición, Hematoloxía e Hemoterapia, Medicina Física e Rehabilitación, Obstetricia e Xinecoloxía, Radiodiagnóstico e Uroloxía Resolución

Convocatoria de vinculación temporal de diversas prazas da categoría de facultativo especialista de área: puntuacións provisionais2019-09-20T13:51:45+02:00

(12/12/2017) Resolución de 21 de novembro de 2017, da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña pola que se convoca a provisión, para vinculación temporal, de diversas prazas da categoría de facultativo especialista de área.

Anuncio Convocatoria Lista provisional de admitidos/as e excluídos/as Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as e nomeamento das Comisións de Avaliación (CCV, CTO, MPR, NCL, OTO e NEU) Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as e nomeamento das Comisións de Avaliación (ANR, TRA, FAR, MIR, GINE e PED) Anestesioloxía e Reanimación Resolución puntuacións provisionais Resolución definitiva puntuacións [...]

(12/12/2017) Resolución de 21 de novembro de 2017, da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña pola que se convoca a provisión, para vinculación temporal, de diversas prazas da categoría de facultativo especialista de área.2019-07-16T13:09:22+02:00

(20/04/2016) Resolución de 05 de abril de 2016, da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña pola que se convoca a provisión, para vinculación temporal, dun nomeamento de servizo determinado de facultativo especialista de área da especialidade de medicina preventiva e saúde pública.

Anuncio Convocatoria Lista provisional de admitidos/as e excluídos/as Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as e nomeamento da Comisión de Avaliación Puntuacións provisionais Modificación da Comisión de Avaliación Puntuacións definitivas de méritos e convocatoria para entrevista Puntuacións provisionais da entrevista Resolución da convocatoria

(20/04/2016) Resolución de 05 de abril de 2016, da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña pola que se convoca a provisión, para vinculación temporal, dun nomeamento de servizo determinado de facultativo especialista de área da especialidade de medicina preventiva e saúde pública.2019-07-16T13:09:08+02:00

(20/10/2015) Resolución de 30 de setembro de 2015, da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña pola que se convocan, para vinculación temporal por concurso de méritos, diversas prazas de facultativo especialista de área.

Convocatoria Corrección erros nas bases da convocatoria Lista provisional de admitidos/as e excluídos/as Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as e nomeamento da Comisión de Avaliación   Análises Clínicas Puntuacións provisionais Modificación da Comisión de Avaliación Puntuacións definitivas de méritos e convocatoria para entrevista Puntuacións provisionais da entrevista Resolución da convocatoria   Anatomía Patolóxica Puntuacións provisionais [...]

(20/10/2015) Resolución de 30 de setembro de 2015, da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña pola que se convocan, para vinculación temporal por concurso de méritos, diversas prazas de facultativo especialista de área.2019-07-16T13:29:43+02:00
Go to Top