window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-54436061-1');

Relación provisional de admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación das listas de persoal funcionario sanitario da escala de saúde pública e administración sanitaria (Lei 17/1989, do 23 de outubro)

Resolución Listaxes

Relación provisional de admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación das listas de persoal funcionario sanitario da escala de saúde pública e administración sanitaria (Lei 17/1989, do 23 de outubro)2020-06-25T08:48:16+02:00

Relación provisional de admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación nas listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario: calefactor/a, conductor/a, electricista, fontaneiro/a e mecánico/a

Resolución Listaxes

Relación provisional de admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación nas listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario: calefactor/a, conductor/a, electricista, fontaneiro/a e mecánico/a2020-06-25T08:26:03+02:00

Lista definitiva de aspirantes admitidos/as e excluídos/as, así como os/as exentos/as e non exentos/as do exercicio da lingua galega no concurso-oposición para o ingreso na categoría de persoal de servizos xerais, en prazas reservadas para seren cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual

Resolución Listaxe

Lista definitiva de aspirantes admitidos/as e excluídos/as, así como os/as exentos/as e non exentos/as do exercicio da lingua galega no concurso-oposición para o ingreso na categoría de persoal de servizos xerais, en prazas reservadas para seren cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual2020-06-08T08:30:36+02:00
Go to Top