16 Outubro, 2017

Convocatoria interna dunha praza de DUE en Hemodinámica do Servizo de Cardioloxía do Hospital Universitario A Coruña

Outubro 16th, 2017|

Publicado no DOG o lugar e data dos exercicios da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso en diversas categorías de persoal estatutario

Outubro 10th, 2017|

29 Setembro, 2017

Convocatoria interna dunha praza de DUE Hemodinámica/Electrofisioloxía no Servizo de Cardioloxía do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Setembro 29th, 2017|

Concurso de traslados persoal licenciado sanitario: lista provisional de admitidos/as e excluidos/as

Setembro 28th, 2017|

Actualización listas selección temporal de diversas categorías: orde de prelación e puntuación definitiva

Setembro 27th, 2017|

Proceso de mobilidade voluntaria provisional EOXI A Coruña: adxudicacións das vacantes ofertadas no mes de setembro 2017

Setembro 21st, 2017|

Proceso de mobilidade voluntaria provisional EOXI A Coruña: vacantes ofertadas meses de maio, xuño, xullo e agosto

Setembro 15th, 2017|

Actualización listas selección temporal de diversas categorías: orde de prelación e puntuación definitiva

Setembro 14th, 2017|

26 Xullo, 2017

Xefe/a de Sección de Análisis Clínicas – Laboratorio de Área: convocatoria acto público de exposición do proxecto técnico e do currículo.

Xullo 26th, 2017|

Nomeamento de novos membros dos tribunais cualificadores do concurso-oposición para o ingreso en diversas especialidades da categoría de facultativo/a especialista de área

Xullo 18th, 2017|