20 Xullo, 2018

Actualización listas selección temporal de diversas categorías de xestión e servizos: relación provisional de admitidos/as e excluídos/as e resultados provisionais de baremación

Xullo 20th, 2018|

Baremación definitiva e proposta de nomeamento da convocatoria para a provisión dun posto de Xefatura de Sección de Aparello Dixestivo – Área de Hepatoloxía Clínica

Xullo 17th, 2018|

Baremación definitiva e proposta de nomeamento da convocatoria para a provisión dun posto de Xefatura de Sección de Farmacia Hospitalaria – Área de Elaboración Individualizada de Medicamentos e Nutrición Artificial

Xullo 17th, 2018|

Baremación definitiva e proposta de nomeamento da convocatoria para a provisión dun posto de Xefatura de Sección de Cardioloxía – Área de Hospitalización e Continuidade de Coidados

Xullo 17th, 2018|

Convocatoria vinculacións temporais F.E.A. de Anestesioloxía e Reanimación: Puntuacións provisionais totais (concurso e entrevista)

Xullo 4th, 2018|

Lista provisional de admitidos/as e excluídos/as no concurso específico para o ingreso na categoría de enfermeiro/a especialista nas especialidades de traballo e de saúde mental

Xullo 3rd, 2018|

29 Xuño, 2018

Lista provisional admitidos/as e excluídos/as e exentos do exercicio de lingua galega – Concurso Oposición enxeñeiro/a técnico/a

Xuño 29th, 2018|

Lista provisional admitidos/as e excluídos/as e exentos do exercicio de lingua galega – Concurso Oposición Médico/a de Familia de Atención Primaria

Xuño 29th, 2018|

Lista provisional admitidos/as e excluídos/as e exentos do exercicio de lingua galega – Concurso Oposición Técnico/a superior en documentación sanitaria

Xuño 29th, 2018|

Lista provisional admitidos/as e excluídos/as e exentos do exercicio de lingua galega – Concurso Oposición Grupo Técnico da Función Administrativa e Grupo de Xestión da Función Administrativa

Xuño 29th, 2018|