(08/10/2018) Resolución da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, pola que se convoca procedemento de mobilidade interna voluntaria no Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

PERSOAL DE XESTIÓN E SERVIZOS

PERSOAL SANITARIO

Plans formativos

Adxudicacións